Homo not-so-ludens — grać w wirus czy grać wirusem? Performatywne aspekty sztuki najnowszej (wokół „transgatunkowych” projektów Michała Brzezińskiego)

Wioletta Kazimierska-Jerzyk

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu

13–14, 2012

Pages from 312 to 325

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout