Articles

Karol Maliszewski : 0000-0002-6056-3222

karmajan@poczta.onet.pl

Articles

Go to page: 12 > >>

„Obrazowość” poetycka. Notatki o niektórych twórcach i przejawach

AbstractDownload article

obraz poetycki, ekfraza, przekład intersemiotyczny, fotografia, poetic image, ekphrase, inter-semiotic translation, photography

Nie do śmiechu... Wokół kwestii humoru w poezji współczesnej

AbstractDownload article

ridicule, provocation, corporeality, Zadura, Różewicz, Jaworski

Obserwacja, pamięć, obraz. O wierszach Wioletty Grzegorzewskiej

Download article

"Śmiertelne wydłubywanie słów". O twórczości Zygmunta Krukowskiego

AbstractDownload article

Zygmunt Krukowski, poetry, philosophy, Heraclitus, Nowa Ruda

Wróć do mnie w dzień sądu... Opresja, rozpad, utrata. Obrazy emocji w poezji Izabeli Kawczyńskiej

Download article

Metafizyczność literatury. Przypadek Antoniego Matuszkiewicza

AbstractDownload article

Antoni Matuszkiewicz, poetry, revealing, metaphor, mystical

Za zasłoną - by być... Wybór i jego konsekwencje

Download article

Wobec nadmiaru. Pomiędzy odczuciem, a analizą tekstu

AbstractDownload article

New Polish poety, poetical language, internal experience, ‘budd hist non -involvement ’

Metaphysics of literature. The case of Antoni Matuszkiewicz

AbstractDownload article

Antoni Matuszkiewicz, poetry, revealing, metaphor, mystical

"Let the poem be about life". Bogusław Kierc’s lyrics

AbstractDownload article

Bogusław Kierc, Julian Przyboś, mit narcyza, duchowość, mistyka i erotyzm

‘So that finally it is all about life in poetry’. Lyrics by Bogusław Kierc

AbstractDownload article

Bogusław Kierc, Julian Przyboś, Narcissus myth, spirituality, mysticism and eroticism

Puste miejsce po. Powrót do wierszy Jacka Bieruta

Download article

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout