Articles

Janusz Jaroszewski

jja@asp.wroc.pl

Articles

No i stało się. Szkic do manifestu gnostyka

AbstractDownload article

nadwartościowa idea, intersubiektywny porządek wyobrażeniowy, sens, wiara, mit, ułuda, uniwersum, życie, ego, jaźń, over-valued idea, intersubjective order of imagination, meaning, faith, myth, illusion, universe, life, ego

Komentarz Autora do książki Historia naturalna, czyli Patyczki Pana Boga i opis artystycznego projektu, który ta publikacja otwiera

Download article

Nowe, do tej pory niepublikowane fragmenty – rozszerzenia książki Historia naturalna, czyli Patyczki Pana Boga

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout