Articles

Manfred Bator

Articles

Ekspresjonistyczny horyzont abstrakcjonizmu

AbstractDownload article

MALARZ W ARTYSTYCZNYCH ZMAGANIACH Z TRADYCJĄ. Harolda Blooma koncepcja lęku przed wpływem

AbstractDownload article

Harold Bloom, tradycja, prekursor, wpływ, podmiotowość, inspiracja, ekspresjonizm, Harold Bloom, tradition, precursor, influence, subjectivity, inspiration, expressionism

Ekspresja i dekonstrukcjonizm. O możliwości zastosowania teorii Harolda Blooma w interpretacji dzieła sztuki

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout