Articles

Blanka Brzozowska : 0000-0003-0045-2720

Articles

W TEMACIE ZABAWY — ZABAWA TEMATEM. Ludyczność tematyzowana w środowiskach konsumpcyjnych

AbstractDownload article

Crowdfunding from the perspective of music fans — participation or exploitation?

AbstractDownload article

crowdfunding, participatory culture, gift economy, fandom, kultura uczestnictwa, ekonomia daru

Nowe oblicza przewodnika w kontekście rozwoju kultury uczestnictwa

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout