Articles

Roman Konik

Articles

Fotografia jako próba odrealnienia przedmiotu przedstawienia

AbstractDownload article

Czy nowe media są faktycznie nowe? Kilka uwag na marginesie sporu o definicję nowych mediów

AbstractDownload article

W kręgu pojęć wizualnych. Kategoria disegno

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout