Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 21, 2016, ss.347

Sztuka i polityka, pole dzikie

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

car, sułtan, my, sztuka zwyrodniała i obca, tsar, sultan, we, degenerated and alienated art

Polityka globalnego świata sztuki

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

świat sztuki, rynek sztuki, globalny świat sztuki, dyskurs, polityka, polityka kulturalna, artworld, global artworld, art market, discourse, politics, cultural policy  

Władza vs. sztuka w PRL-u i dziś

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

totalitaryzm, demokracja, stalinizm, odwilż, represja, Marek Włodarczyk, konceptualizm, kontekstualizm, polska sztuka współczesna, wybory 2015, totalitarianism, democracy, stalinism, thaw, repression, conceptualism, contextualism, polish contemporary art, elections 2015  

DE PARASITES SOCIAUX AU FAMEUX SAPEUR La désobéissance civile de l’art

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

funkcja sztuki, pasożytnictwo społeczne, nieposłuszeństwo obywatelskie, anarchizm, alienacja/dezalienacja sztuki, function of art, social parasitism, civil disobedience, anarchism, alienation / de-alienation of art

Cięcie nożem kuchennym dada przez ostatnią weimarską, spasioną piwem epokę kulturalną Niemiec

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

dada, nic i wszystko, fotomontaż, dadaistyczny, słodkie Niemcy jako dada, życie dadaistki, dada, anything and everything, dadaist photomontage, ‘sweet Germany’ in life and work of a dadaist female artist

Theses to the fuss about principles

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

artysta – preceptor/uczestnik artefaktu, sztuka krytyczna, estetyka, piękno, sens, artist – preceptor/artifact participant, critical art, aesthetics, beauty, sense

Sztuka zaangażowana Artura Żmijewskiego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

sztuka zaangażowana, alienacja sztuki, partycypacja, estetyzm, engaged art, alienation of art., participation, aestheticism

FROM ICONIC VACANCY TO SOCIAL IMAGINATION Toward Jochen Gerz’s The Square of the European Promise in Bochum1

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

wyobraźnia społeczna, brak obrazu, zakaz obrazowania, obraz, sztuka, social imagination, iconic vacancy, iconic interdiction, image, art

Grupa działania i grupa 111 (1977– ...) „działania lucimskie” – spóźniona recepcja

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

social contexts of art, artistic activity, art. perception, ‘ethnographic revolution

O niektórych zagadnieniach realizmu socjalistycznego w sztuce

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

realizm socjalistyczny, przeżytek, polityka kulturalna, ideologizacja sztuki, socialist realism, survival, cultural policy, ideologization of art

KONFLIKT POKOLENIOWY JAKO ZWIERCIADŁO SPORU IDEOLOGICZNEGO (« Information Man » n°2) Retrospektywne spojrzeniena anni di piombo w wybranych włoskich filmach fabularnych przełomu lat 70. i 80.

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

polityka i kino, Włochy lat 70., Czerwone Brygady, Bernardo Bertolucci, Dino Risi, Gianni Amelio, politics and cinema, italy in 1970s, The Red Brigades

Ballada o pobożnym ubeku, czyli polskie kino i polityka (1989–2015)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

„powrót politycznego”, polityka historyczna, antysemityzm, lustracja, zwrot tożsamościowy, (post)pamięć, ‘return policy’, historical politics, anti-semitism, inspection, identity change, (post) memory

Kto wie lepiej, czyli rzecz o różnych podejściach do partycypacji

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

mieszkaniec, planowanie, partycypacja, architektura/miasto, dweller, planning, participation, architecture/city

Krzysztof Śliwka, czyli "wierność muzyce buntu"

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

poezja, wolność, kontestacja, relacja społeczna, ‘poetry, freedom, contestation, social relations

Wiersze

Pobierz artykułPobierz artykuł

„Żywa materia codzienności” w prozie poetyckiej Waldemara Okonia

Pobierz artykułPobierz artykuł

„O” Urszuli Benki jako współczesna mitologia

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy