Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 24, 2017, ss.207

A jeśli śmierci nie ma…

AbstractDownload articleDownload article

death, death in the Bible, death as punishment for sins, scientific aspect of death, cultural aspect of death, secularization of death

Artystyczne gry ze śmiercią we współczesnej sztuce

AbstractDownload articleDownload article

Game, death, artist, self-portrait

Cierpienia młodego Borowskiego

Download articleDownload article

Wyschnięte łzy. Pamięć Zagłady w sztuce współczesnej

AbstractDownload articleDownload article

Auschwitz, Holocaust, monument, motive of death, art

Uwierzyć w ciało, uwierzyć w śmierć. Kilka analiz filmowych na marginesie filozofii kina Gillesa Deleuze’a

AbstractDownload articleDownload article

Polish documentary film, death, body, Gilles Deleuze, philosophy of film

Fotografia i śmierć – uwikłanie i realna styczność

AbstractDownload articleDownload article

photography: pre-mortem, post-mortem, documentary photography, staged photographs, memorializing practices, theory of photography, death

Ożywić śmierć. Motyw śmierci w fotografii

AbstractDownload articleDownload article

death in photograph, optogram, „embalming time ”, photography as memory, critical art, trivializing violence, taboo

Filozoficzne obrazowanie śmierci

AbstractDownload articleDownload article

death, Socrates, parrhesia, philosophy, differend, postmodernism

"Śmiertelne wydłubywanie słów". O twórczości Zygmunta Krukowskiego

AbstractDownload articleDownload article

Zygmunt Krukowski, poetry, philosophy, Heraclitus, Nowa Ruda

Intermedia a zwrot kinematograficzny

Download articleDownload article

Całkowicie inna sztuka

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout