Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 21, 2016, ss.347

Sztuka i polityka, pole dzikie

AbstractDownload articleDownload article

car, sułtan, my, sztuka zwyrodniała i obca, tsar, sultan, we, degenerated and alienated art

Polityka globalnego świata sztuki

AbstractDownload articleDownload article

świat sztuki, rynek sztuki, globalny świat sztuki, dyskurs, polityka, polityka kulturalna, artworld, global artworld, art market, discourse, politics, cultural policy

Władza vs. sztuka w PRL-u i dziś

AbstractDownload articleDownload article

totalitaryzm, demokracja, stalinizm, odwilż, represja, Marek Włodarczyk, konceptualizm, kontekstualizm, polska sztuka współczesna, wybory 2015, totalitarianism, democracy, stalinism, thaw, repression, conceptualism, contextualism, polish contemporary art, elections 2015

DE PARASITES SOCIAUX AU FAMEUX SAPEUR La désobéissance civile de l’art

AbstractDownload articleDownload article

funkcja sztuki, pasożytnictwo społeczne, nieposłuszeństwo obywatelskie, anarchizm, alienacja/dezalienacja sztuki, function of art, social parasitism, civil disobedience, anarchism, alienation / de-alienation of art

Cięcie nożem kuchennym dada przez ostatnią weimarską, spasioną piwem epokę kulturalną Niemiec

AbstractDownload articleDownload article

dada, nic i wszystko, fotomontaż, dadaistyczny, słodkie Niemcy jako dada, życie dadaistki, dada, anything and everything, dadaist photomontage, ‘sweet Germany’ in life and work of a dadaist female artist

Theses to the fuss about principles

AbstractDownload articleDownload article

artysta – preceptor/uczestnik artefaktu, sztuka krytyczna, estetyka, piękno, sens, artist – preceptor/artifact participant, critical art, aesthetics, beauty, sense

Sztuka zaangażowana Artura Żmijewskiego

AbstractDownload articleDownload article

sztuka zaangażowana, alienacja sztuki, partycypacja, estetyzm, engaged art, alienation of art., participation, aestheticism

FROM ICONIC VACANCY TO SOCIAL IMAGINATION Toward Jochen Gerz’s The Square of the European Promise in Bochum1

AbstractDownload articleDownload article

wyobraźnia społeczna, brak obrazu, zakaz obrazowania, obraz, sztuka, social imagination, iconic vacancy, iconic interdiction, image, art

Grupa działania i grupa 111 (1977– ...) „działania lucimskie” – spóźniona recepcja

AbstractDownload articleDownload article

social contexts of art, artistic activity, art. perception, ‘ethnographic revolution

O niektórych zagadnieniach realizmu socjalistycznego w sztuce

AbstractDownload articleDownload article

realizm socjalistyczny, przeżytek, polityka kulturalna, ideologizacja sztuki, socialist realism, survival, cultural policy, ideologization of art

KONFLIKT POKOLENIOWY JAKO ZWIERCIADŁO SPORU IDEOLOGICZNEGO (« Information Man » n°2) Retrospektywne spojrzeniena anni di piombo w wybranych włoskich filmach fabularnych przełomu lat 70. i 80.

AbstractDownload articleDownload article

polityka i kino, Włochy lat 70., Czerwone Brygady, Bernardo Bertolucci, Dino Risi, Gianni Amelio, politics and cinema, italy in 1970s, The Red Brigades

Ballada o pobożnym ubeku, czyli polskie kino i polityka (1989–2015)

AbstractDownload articleDownload article

„powrót politycznego”, polityka historyczna, antysemityzm, lustracja, zwrot tożsamościowy, (post)pamięć, ‘return policy’, historical politics, anti-semitism, inspection, identity change, (post) memory

Kto wie lepiej, czyli rzecz o różnych podejściach do partycypacji

AbstractDownload articleDownload article

mieszkaniec, planowanie, partycypacja, architektura/miasto, dweller, planning, participation, architecture/city

Krzysztof Śliwka, czyli "wierność muzyce buntu"

AbstractDownload articleDownload article

Wiersze

Download articleDownload article

„Żywa materia codzienności” w prozie poetyckiej Waldemara Okonia

Download articleDownload article

„O” Urszuli Benki jako współczesna mitologia

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout