Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 20, 2015, ss.367

Orfeusz w piekle obrazu (szkic niedokończony)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

mit, Orfeusz, obraz, natura poznania, sztuka, literatura, myth, Orpheus, painting, nature of knowledge, art, literature

Zmysły, ściana i dziura

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

percepcja, zmysły, intuicja, obraz, scena, literatura, perception, senses, intuition, picture, scene, literature

Estetyczne superlatywy – kryptozniewolenia

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

kategorie estetyczne, krypto-zniewolenie, złudzenie wolności, ja (ego), idea prawdy, aesthetic categories, crypto-enslavement, the illusion of freedom, i (ego), the idea of truth

Écrire, c’est tenir « information man » n°2

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

literature, artist’s book, existence, activity, art, language function, literatura, książka artysty, egzystencja, aktywność, sztuka, funkcja języka

Artistes/copistes

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

artist, text, copy, operation and writing and rewriting, the passage of time, art, artysta, tekst, kopiowanie, pisanie i przepisywanie, upływ czasu, sztuka

Między wierszem a obrazem. Pojęcie „ram” w warsztacie językowo-wizualnym Stanisława Dróżdża

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

dróżdż, poezja konkretna, matematyka, konceptualizm, ramy, stanislas dróżdż, concrete poetry, concept art, mathematics, frameworks

„Obrazowość” poetycka. Notatki o niektórych twórcach i przejawach

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

obraz poetycki, ekfraza, przekład intersemiotyczny, fotografia, poetic image, ekphrase, inter-semiotic translation, photography

OBRAZY NA WYGNANIU? Literackie reinterpretacje dzieł malarskich

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

obraz, dzieło malarskie, literatura, interpretacja, reinterpretacja, byt literacki, picture, painting, literature, interpretation, reinterpretation, literary existence

MALARZ W ARTYSTYCZNYCH ZMAGANIACH Z TRADYCJĄ. Harolda Blooma koncepcja lęku przed wpływem

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Harold Bloom, tradycja, prekursor, wpływ, podmiotowość, inspiracja, ekspresjonizm, Harold Bloom, tradition, precursor, influence, subjectivity, inspiration, expressionism

Oko i słowo (Wizje powieściowe w pamięci społecznej)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

narracja, reintrpretacja, obraz, natura obrazu, strategia obrazu, literatura, narration, reinterpretation, image, nature of images, literature

Literatura. Film. (Szkic o powinowactwie)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

synteza sztuk, powinowactwo sztuk, słowo i obraz, obraz literacki a obraz filmowy, adaptacja, gesamtkunstwerk, affinity arts, word and image, the literary image and the film image, adaptation

Visual and verbal relationships in memoirs by Annie Leibovitz and Sally Mann

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

literature, photographic image, interpretation, personal document, autobiographical narrative, literatura, obraz fotograficzny, interpretacja, dokument osobisty, narracja autobiograficzna

Estetyka Chmur

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

chmura, przedstawienie i symbolika chmur, wzniosłość, doświadczenie estetyczne, cloud, presentation of clouds, the symbols of clouds, grandeur, aesthetic experience

Hardcore, hard-core i hardkor

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

hardcore, hard-core, hardkor, ekstremum, pornografia, literatura, muzyka, hardcore, hard-core, hardkor, extreme, pornography, literature, music

Niebezpieczne małe prozy (fragmenty)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

słowo, forma, funkcja, brzmienie, znaczenie, intuicja, sens, word, form, function, sound, meaning, intuition, sense

Mirka Szychowiak – Trzy wolności

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wiersze

Pobierz artykułPobierz artykuł

Pif - paf

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy